Submission-bryting (engelsk:Submission wrestling) inkluderer stilartane:

Omgrepet nyttast også for å beskriva partar av MMA-kampsport, særskilt partar av bakkekamp.