Suldalsosen er ein stad i Suldal kommune i Rogaland. Suldalsosen ligg ved den sørvestre delen av Suldalsvatnet, og var tidlegare eit sentralt utgangspunkt for ferdsla på vatnet. På Suldalsosen finn ein òg administrasjonen til Statkraft sitt Ulla-Førre-anlegg, og det er her den, etter kvart landskjente, Ungkarsfestivalen finn stad. Det finst to butikkar, bensinstasjon, skule, barnehagar, aldersheim og kyrkje på staden.

Kjelde

endre