Sumqayit gasskraftverk

Sumqayit gasskraftverk, også kjent under det tidlegare russiske nametn Sumgait, er eit kombinert olje- og gasskraftverk i byen Sumqayit i Aserbajdsjan. Det har ein installert produksjonskapasitet på 506 MW, fordelt på tre like store turbinar leverte av Siemens AG. Anlegget stod ferdig i 2009. Brenselkjelda er naturgass og olje.

Operatør er det statlege selskapet Azerenerji JSC.

KjelderEndra