Ei superkjempe er ei stjerne med særs store dimensjonar, relativt stor masse, svært liten middeltettleik og særs stor lysutstråling. Eit døme er Antares, som er ei raud superkjempe med spektralklasse M1 Ib. Med sola som eining er diameteren 280 og den absolutte lysstyrken meir enn 10 000.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre