Supersonisk motor

Supersonisk motor (engelsk scramjet, av supersonic combusting ramjet) er ein variant av ramjet-jetmotoren der forbrenninga skjer i ein luftstraum med overslydsfart. Dette kan berre henda når eit fly kjem over hastigheita til lyden, og lufta vert pressa tett saman før den vert tend saman med brennstoffet.

Scramjet operation en.svg
A comparative diagram of the different geometries for the compression, combustion, and expansion sections of a turbojet, a ramjet, and a scramjet.
kompresjon, tending, og eksplosjon fasene av: (a) turbojet, (b) ramjet, og (c) scramjet motorar.

Jamføring med rakettmotorenEndra

Fordelen med ein supersonisk motor jamført med ein rakettmotor er den same som med ramjet. Ein treng ikkje blanda surstoff (O2) i brennstoffet, men vinn den frå lufta omkring nett som ved ein vanleg forbrenningsmotor.

KjelderEndra

ReferansarEndra

Bibliografi