Svanaug

kvinnenamn

Svanaug er eit kvinnenamn avleidd av Svanlaug, som er sett saman av dei norrøne orda svanr, 'svane', og laugr, 'lovnad'.

Svanaug har norsk namnedag den 13. februar.

Begge formene av namnet er lite utbreidde. I 2009 var det 93 norske kvinner som heitte Svanaug og 27 som heitte Svanlaug.

Kjende namneberararEndra

KjelderEndra