Sveisar

Sveisar er ein yrkestittel for folk som har fått godkjent ei fagprøve og fått fagbrev i sveisefaget, og soleis kan arbeide som profesjonell fagarbeidar når det gjeld samanføying av metall ved hjelp av den prosessen som vert kalla sveising.

Nemninga sveisar må ikkje forvekslast med nemninga sveiser, som tyder fjøsrøktar.

BakgrunnsstoffEndra

Om sveisar på Kunnskapsdepartementets nasjonale fellesportal for utdanning, karrière og læring.

Sjå ògEndra

Sveising