Svenska försvarsmakten

Svenska försvarsmakten er ei svensk myndigheit under riksdagen og den svenske regjeringa med överbefälhavaren (ÖB) som sjef. Försvarsmakten støttast av andre myndigheter i området til det svenske forsvarsdepartementet, til dømes Svenska totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Svenska försvarets materielverk (FMV), Svenska statens räddningsverk (SRV) og Svenska krisberedskapsmyndigheten (KBM).

BakgrunnsstoffEndra