Sylinderkoordinatsystem

(Omdirigert frå Sylindrisk koordinatsystem)

Sylinderkoordinatsystemet er eit koordinatsystem som er ei utviding av polarkoordinatsystemet med ein ekstra z-akse, på same måte som det kartesiske koordinatsystemet i tre dimensjonar. Den tredje koordinaten er vanlegvis uttrykt med ein h eller ein z, som skildrar høgda til det øvre planet i sylinderen. Alle tre koordinatane blir då skrive (r, θ, h).

Punktet P plotta med sylinderkoordinatar

Samanhengen mellom dei tre sylinderkoordinatane og dei respektive kartesiske koordinatane blir