Syntetisk geometri

Syntetisk geometri er ei form for geometri som byggjer på reine geometriske utleiingar, som aksiom, teorem og logiske argument. Det er i motsetnad til analytisk og algebraisk geometri, som i tillegg nyttar aritmetikk og algebra.

KjelderEndra