Ei tåpe er ein person som ter seg på uvitugt (tåpeleg) vis. Ordet er synonymt med ord som dumming, idiot eller fjols.

Ordet tåpe har samanheng med det norrøne ordet tæpr, som tyder varsam, knapp.

Ordbok Denne artikkelen inneheld berre ein ordboksdefinisjon. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia å vekse seg stor og sterk gjennom å leggje inn meir innhald.