Ein tømrar er ein person med utdanning og løyve til å tømre (å byggje hus i tre).

Tømrar med rekonstruerte mellomalderklede og -verktøy.

Mistydingar av ordet endre

Nemninga «tømrar» må ikkje samanblandast med ordet «tømmerhoggar». Mange nyttar ordet snikkar som ei samnemning som òg omfattar tømrarar.

Namn endre

Ordet for tømrar har gjeve opphav til familienamn som engelsk Carpenter, fransk Charpentier og tysk Zimmerer og Zimmermann.