TOSLINK

Toslink er ein optisk versjon av S/PDIF, som har den fordelen at han har galvanisk isolasjon. Toslink nyttar billig optisk fiber av plastikk. Mange CD-spelarar, lydkort og eksterne DA-omformarar er utstyrte med Toslink-kontaktar.

Ljosleiar for eit Toslinksamband.