TV1000 HD er ein fjernsynskanal som tilhøyrer Viasat. Kanalen sender dei same filmane som TV1000, men sender dei i HD-kvalitet. Filmar som ikkje er tilgjengeleg i HD, vert sende i oppskalert SD-kvalitet. Kanalen starta sendingane den 15. januar 2008.

Bakgrunnsstoff endre