TV 2 Bliss var ein norsk TV-kanal som vart lansert 17. oktober 2010. Kanalen, som vert send i standard oppløysning, inneheld drama, dokusåpar, reality og filmar. Kanalen vart erstatta av TV2 Livsstil 2. november 2015.