2010 (MMX med romartal) var eit år utan skotdag som byrja på ein fredag.

< 2010 >

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Hendingar endre

Jubilé endre

Hendingar endre

Utlandet endre

Noreg endre

 • 1. januar:Åsgårdstrand, Moelv og Brumunddal fekk bystatus.
  • Båtførarprøven blei obligatorisk for førarar av store fritidsbåtar.
  • Synleg oppstilling av tobakksvarer blei forbode i Noreg.
  • Inkassosatsene i Noreg blei redusert.
  • Den nye utlendingsloven kom i kraft i Noreg.
  • Forskriften om kommunal beredskapsplikt kom i kraft.
  • Ansvarsgrensene i sjøloven for erstatningskrav ved opprydding etter sjøulykker blei heva.
  • P5, P4 sine nye lokalradiokanalar i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, starta sendingane sine.
 • 4. januar: NRK Super lanserte eigne nyheitssendingar for born, Supernytt.
 • 6. januar: Ny kulderekord for Buskerud med –38,9 °C på Dagali flyplass.
  • I timen mellom kl 8 og 9 blei det sett ny rekord for forbruk av straum i Noreg. 23 967 MWh/h blei brukt.
  • 11. januar: Luftkvaliteten i Bergen blei mælt til den dårlegaste blant Europas byar.
 • 15. januar: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité heldt ei open høyring om dei store problema med NAV-reforma.
  • For å få ned luftforureininga i Bergen blei det innført restriksjonar på biltrafikken inn til sentrum.
 • 16. januar: Noreg toppa som året før SN si liste over menneskeleg utvikling, HDI.
 • 26. januar: Hønefoss kyrkje brann ned.
 • 18.24. januar: Tromsø Internasjonale Filmfestival i Tromsø.

Fødde endre

Sjå òg Fødde i 2010.


Døde endre

 
Presiden Kaczyński i Polen omkom i ei flyulukke 10. april, her på paradeseng i presidentpalasset
Sjå òg Døde i 2010.
<< 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 >>