Talehandsaming er eit fagfelt som tek for seg syntese, analyse, klassifisering, attkjenning, komprimering og anna handsaming/prosessering av tale. Dette er eit tverfagleg område, som trekkjer inn element frå signalhandsaming og naturlege språk (lingvistikk).

Sjå ògEndra