Talle er eit vegetabilsk underlag som skal trekkje til seg væte og oppretthalde eit varmt og tørt miljø for dyra.

Talle kan vere høy, halm, flis eller anna vegetariske materiell.

Når talla blir gamal nok, eller for møkkete og blaut, så blir ho teke ut, eller så blir det lagt eit nytt lag med talle over den gamle.