Høy er ei nemning på gras som har vorte tørka, sokalla tørrfôr. Graset vert tørka ved at det ligg ute til ein tek det inn i høyonna. I tørkinga kan graset anten liggja på bakken eller verta hengd opp på ei hesje. «Å hesja» tyder å leggje gras på hesje.

Høystakk i Romania
Høyonn i Russland tidleg på 1900-talet
Ei hesje.
Foto: Kjetil Lenes

Etter mekaniseringa av jordbruket har det blitt mindre vanleg med høy og hesjing.

Graset kan i staden verta pakka i rundballar, eller lagt i ein grassilo.

BakgrunnsstoffEndra

  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Høy

Sjå ògEndra