Taoismen er ein religiøs og filosofisk tradisjon i Kina som forfektar eit enkelt liv som ikkje forstyrrer naturens laup. Den har røter til dei eldgamle naturreligionane i Kina, men vart ikkje utvikla til det som vi kjenner som taoisme i dag før frå cirka det tredje hundreår før vår tidsrekning. Prominente taoistar er Laozi, Zhuangzi, Zhang Daoling, Zhang Jiao, Ge Hong, Chen Tuan og Wang Chongyang.

Sjå òg

endre