Taubåt (slepebåt) er ein båt som vert nytta til å taue, slepe eller manøvrere andre båtar, lekterar, større skip, farkost og konstruksjonar/installasjonar til og frå hamn eller kai eller ein annan stad. Taubåtar vert òg nytta som sikring under fart i tronge eller andre krevjande farvatn, til å trekke skip som er grunnstøytte, og stundom bistå eller slepe skip med motorhavari eller andre skader til hamn eller til verkstad. Felles for såvel små som store, havgåande taubåtar er at framdriftsmaskineriet er dimensjonert for å gje størst mogeleg trekkraft.

Taubåten «Fairplay 26»

Kjelder endre

Litteratur endre

Knut W. Engebretsen: Taubåtfart på Glomma – En bok om slepebåtene i Fredrikstad og Sarpsborg.

Bakgrunnsstoff endre

  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Taubåt
  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Taubåt