Bilete av Oscar Hvalbye frå 1896 syner arbeidsfolk i gang med å byggje Bentsebrua i Oslo. Til venstre i biletet Bentse Teglverk og i bakgrunnen Sagene kyrkje. Tilhøyrer Oslo Museums samlingar.

Eit teglverk er ein fabrikk som produserer teglstein ved oppvarming av leire.

BakgrunnsstoffEndra