Tekstur i geologi

geologi

Tekstur i geologi og mineralogi er ei anordning og samanføying av dei einskilde mineralkorna i ei bergart. Teksturen er ein karakter hos bergarta på lågare nivå enn struktur (ned til mikroskopisk nivå). Sjå til dømes hypidiomorf.

KjelderEndra