The Canadian Encyclopedia

The Canadian Encyclopedia (TCE) eller l’Encyclopédie canadienne er eit oppslagsverk med informasjon om emne knytt til Canada gjeve ut av Historica Canada frå Toronto. Leksikonet er blitt gjeve ut sidan 1985, med si første digitale utgåve i 2013.[1] Det har artiklar på engelsk og fransk, og er gratis å bruka. The Canadian Encyclopedia inneheld 14 000 artiklar på kvart språk som handlar om ulike emne innan historie, vitskap, kultur, politikk, folk og hendingar.

Nettstaden til The Canadian Encyclopedia gjev også tilgang til Encyclopedia of Music in Canada, Canadian Encyclopedia Junior Edition, artiklar frå tidsskriftet Maclean's og Timelines of Canadian history.

Kjelder endre

  1. The story of The Canadian Encyclopedia, The Canadian Encyclopedia 

Bakgrunnsstoff endre