The Star-Spangled Banner

«The Star-Spangled Banner» er nasjonalsongen i USA. Songen er vigd det amerikanske flagget, eit svært viktig nasjonalt symbol i landet.

«The Star-Spangled Banner» frå 1814, den første trykksaken der orda og notene blei kombinerte.
«The Star-Spangled Banner» framført av Margaret Woodrow Wilson i 1915.
«The Star-Spangled Banner» framført av «Fred Waring and His Pennsylvanians» i 1942

Teksten blei skriven i 1814 av advokaten og amatørdiktaren Francis Scott Key, etter at han hadde sett det britiske bombardementet av Fort McHenry i Baltimore under 1812-krigen. Det blei sett til melodien til ei kjend engelsk drikkevise, «To Anacreon in Heaven», og blei ein populær patriotisk song. Først den 3. mars 1931 blei «The Star-Spangled Banner» den offisielle nasjonalsongen for USA, etter eit vedtak i den amerikanske kongressen.

I dei fleste høve syng ein berre det fyrste verset av songen.

Tekst

endre

1.

Norsk omsetjing

Oh, say can you see, by the dawn's early light,
that so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O say, does that Star-Spangled Banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?

Å sei, kan du sjå, i morgongrylyset
det me helsa så stolt, sist i gårkveldens skyming?
Stripe brei, stjerne klår, som me såg under eld
over stokkar i strid, koss dei strøymde så vakkert?
Og rakettgløden raud, bombesmella i lufta,
gav prov gjennom natta om at flagget vårt var der.
Å sei, bølgjer stjernedryss-flagget endå
for eit land som er fritt, for det modige folk?

2.

On the shore, dimly seen through the mists of the deep,
Where the foe's haughty host in dread silence reposes,
What is that which the breeze, o'er the towering steep,
As it fitfully blows, now conceals, now discloses?
Now it catches the gleam of the morning's first beam,
In full glory reflected now shines on the stream:
Tis the Star-Spangled Banner! O long may it wave
O'er the land of the free and the home of the brave.

3.

Oh! thus be it ever, when freemen shall stand
Between their loved homes and the war's desolation!
Blest with victory and peace, may the heaven-rescued land
Praise the Power that hath made and preserved us a nation.
Then conquer we must, when our cause it is just,
And this be our motto: «In God is our trust».
And the Star-Spangled Banner forever shall wave
O'er the land of the free and the home of the brave!