Tidsplanet er ein domene der storleikar varierer som funksjon av tid. Det kan vera fysiske storleikar, som lydtrykk, elektrisk spenning, temperatur, osb., eller det kan vera teoretiske storleikar. Dei vert ofte kalla signal.

Fire ulike signal i tidsplanet: sinus, firkant, triangulært og sagtann.

Sjå òg endre