Tidsskrift for Den norske lægeforening

norsk medisinsk tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening, ofte berre kalla «Tidsskriftet», er eit fagblad som vert utgjeve 24 gonger i året og sendt til alle medlemer av Den norske legeforening. Tidsskriftet er utgjeve av ein uavhengig redaksjon som er underlagt Legeforeningen. Bladet rommar ei rekkje artiklar om ny medisinsk kunnskap og debatt om lækjarars utdanning og arbeid, i tillegg til omtale av doktorgrader og medisinsk litteratur. Det vert òg bruka som lysningsblad for ledige legestillingar.

Tidsskrift for Den norske lægeforening
Oppretta1881
Språknorsk, engelsk, fleire språk
Nettstadhttp://www.tidsskriftet.no/, http://tidsskriftet.no/

Redaktør er Charlotte Haug (2009).

Opplag: 25 250 (2009).

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre