Tidsskrift for Rettsvitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap er eit nordisk juridisk forskingstidsskrift. Det blir gitt ut av Universitetsforlaget.

Redaktørar er Erling Johan Hjelmeng og Benedikte Moltumyr Høgberg. Tidsskriftet er klassifisert som eit tidsskrift på nivå 2 i FRIDA.

Bakgrunnsstoff endre