Tim

mannsnamn

Tim er eit mannsnamn. Det kan vere ein kortform av Timothy som stammar tilbake til det greske namnet Timótheos, og er danna av timán, «ære», og theos, «gud». Tim kan også vere en kortform av Dietmar som stammar tilbake til det gamalhøgtyske namnet thiot, «folk», og mari, «berømt».


UtbreiingEndra

Namnet er veldig vanleg i Belgia og USA, men det er òg brukt i Slovenia, Sverige og Noreg.

Kjende personar med namnetEndra

Personane i lista er ordna kronologisk etter fødselsår.