Tinghaug

Wikimedia-fleirtydingsside

Tinghaug er eit norsk stadnamn som peikar attende til at staden har vore nytta som tingstad. Ein haug vart ofte nytta som tingstad, av di ein då hadde oversikt over landskapet kring.

Flyfoto av Tinghaug på Nøtterøy

Tinghaug som stadnamn

endre