Toalettpapir er ein type av mjukt papir, som liknar på hushaldspapir. Framfor alt papiret brukt til naturlege behov på eit toalett, men òg for andre hygieniske føremål.

Toalettpapirrull

Toalettpapir vert for det meste produsert som små rullar, men òg som lause ark.