Tommelfinger

første fingeren på handa

Tommelfinger eller tommel er toledda, tjukkvoren finger på menneske- og apehand. Han kan motstillast dei andre fingrane slik at ein får grep.

Tommelfinger

Kjelder endre