Toppindustrisenteret

Toppindustrisenteret AS er ei ikkje-profitt serviceverksemd som arbeider for auka digitaliseringskompetanse blant norske små og mellomstore offentlege og private verksemder. Føremålet med Toppindustrisenteret er auka lønnsemd, verdiskaping og konkurransekraft blant kundane. Dei vil syte for utveksling av kompetanse på tvers av bransjar, regionar og forsking-næringsliv. Selskapet vart skipa i 2016, starta opp året etter, og er marknadsført under namnet DigitalNorway. Femten norske selskap står bak med styring og finansiering av verksemda.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre
  • «Om oss». DigitalNorway. Henta 8. november 2020.