Ein torn er ein hard spiss som sit på stammen, greinene eller blada til nokre landplanter.

Tornar på Euphorbia milii

Nokre kjende plantar med tornar er mellom anna:

Tornar er ein måte for plantar til å verna seg mot beiting frå større dyr. Dei hindrar ikkje beiting, men gjer det vanskelegare og mindre vanleg. At det kostar plantane noko å danna tornar, kan ein sjå av at mange at dei slutter å vera torna når dei når ei høgd som hindrar beiting.

Kjelder

endre