Translasjon

Wikimedia-fleirtydingsside

Translasjon kjem av latin for «å overføre». Translatorisk er det som gjeld translasjon; som flyttar seg i jamn snøggleik og i éi retning. Det kan vise til:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.