Translasjon i matematikk

Translasjon i matematikk er ei parallellforskyving, det å flytte ein lekam utan at det vert rotert, slik at dei enkelte punkta i lekamen er fullstendig like og parallelle, rette eller krumme baner. Reint matematisk vert ordet translasjon nytta om ein vektorfunksjon f definert ved

Ein translasjon flyttar kvart punkt i ein figur like langt i same retning.

der er ein fast vektor.

KjelderEndra