Translativ er eit kasus som blir brukt til å merke visse adverbiale setningsledd. Grunntydinga til translativ er overgang frå ein tilstand til ein annan.

Translativ finst i finsk og i andre austersjøfinske språk. Eit døme frå finsk er Hän käänsi kirjan norjaksi (norja «norsk»). Jf. også Sano se suomeksi! «Sei det på finsk!». Uttrykka «på finsk, tysk, osb.» blir også uttrykt med translativ, sjølv om det ikkje er omsetjing med i biletet.