Transversalbølgje

Transversalbølgjer er bølgjer der svingingane føregår på tvers av forplantingsretninga til bølgja, òg kalla tversbølgjer. Det motsette er longitudinalbølgjer.

Transvers planbølgje

KjelderEndra