Longitudinalbølgje

Longitudinalbølgjer er bølgjer der svingingane i eit stoff føregår i forplantingsretninga til bølgja, òg kalla langsbølgjer. Longitudinalbølgjer er karakterisert ved at det i bølgja oppstår fortettingar og fortynningar som breier seg i stoffet. Lydbølgjer er longitudinalbølgjer.

Longitudinalbølgje.

Det motsette er transversalbølgjer.

Kjelder

endre