Tredje pinsedag

Tredje pinsedag er tysdagen etter pinse. I Noreg var tredje påskedag heilagdag fastsett i Kristian den femtes norske lov til han vart fjerna frå 1771 gjennom Festdagsreduksjonen.

Då dagen var heilagdag i Danmark og Noreg, vart det i kyrkja preika over Evangeliet etter Johannes, 10. kapittel versa 1-10, Eg er porten.

Lenkjer til informasjonEndra

Bibeltekst, Det norske Bibelselskap