Trondhjemitt er ein bergart av lys kvartsdioritt som er utbreidd i Den kaledonske fjellkjeda i Noreg. Han vert broten som prydstein fleire stader som i Sogn, Støren og Tolga, ofte under nemninga kvit granitt.

Operahuset i Oslo er bygd med trondhjemitt på eine veggen

Trondehjemitt er brukt på den eine veggen og skvalpesonen mot vest i Operahuset i Oslo og på Grand Hotell i Oslo i Oslo.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre