Tungtransport

Tungtransport er eit omgrep som syner til godstransport med lastebil og spesielt vogntog etter veg. Transport med vogntog vert nytta der det ikkje går jarnbane, eller på grunn av ein slepp omlasting til og frå godstog eller skip. Men denne typen transport aukar slitasjen på vegane og fører til forureining av miljøet. Det kan òg auka risikoen for trafikkulykker ved at personbilførarar vert freista til farlege forbikøyringar. På vinteren vert vogntog ofte ståande fast i bratte bakkar, slik at dei hindrar trafikken. Berging av vogntog førar ofte til at vegen vert heilt stengd under berginga.

Tungtransport i Iran.
Spire Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.