Eit tunnelmikroskop er eit mikroskop som kan vise overflatestrukturar med atomær oppløysingsevne for leiarar og halvleiarar.

KjelderEndra