Elektrisk leiar

Elektrisk leiarar er material med låg motstand og mange frie valenselektron, til dømes eit metall. Ein leiar har ein elektrisk resistans på mellom 0 Ω · m og rundt 10-5 Ω · m. Har leiaren 0 Ω · m resistanse blir han kalla ein superleiar.

Metallet kopar er ein god elektrisk leiar.

Material som ikkje er ein leiar, kan vere halvleiar eller isolator.