Tycho Brahe Planetarium

Koordinatar: 55°40′28.700″N 12°33′29.401″E

Tycho Brahe Planetarium ligg i København, ved den søre enden av Skt. Jørgens Sø. Det er oppkalla etter den danske astronomen Tycho Brahe.

Tycho Brahe Planetarium
Foto: Thue

Bygningen er teikna av arkitekt Knud Munk. Grunnsteinen vart lagd 22. februar 1988, og 1. november 1989 vart planetariet opna for publikum.

Planetariet har ein IMAX-projektor og ein stjerneprojektor, som kan vise meir enn 4000 stjerner samtidig for opp til 240 vitjarar. Det har også ei rekkje projektorar som viser Jorda, Sola og planetane. I tillegg til vising av IMAX-film og stjernehimmelen, arrangerer ein også 3D-framsyningar, computergrafikk og andre visuelle framsyningar, som dreg nytte av det 823 kvadratmeter store lerretet.

Planetariet har også ei permanent utstilling om astronomi og romforsking.

4 gonger om året gjev planetariet ut tidsskriftet Aktuel Astronomi, som inneheld nyheiter om astronomi og romforsking.

Planetariet er ein stor turistattraksjon i København, og allereie i april 1991 hadde det hatt over 1 000 000 gjester samanlagt.

BakgrunnsstoffEndra