United

Wikimedia-fleirtydingsside

United (engelsk for 'sameint') kan visa til:

Verksemder endre

Kultur endre

Fotballklubbar endre

«United» finst i namnet til fleire fotballklubbar, særleg i Storbritannia. Nemninga «united» viser til at klubben er slått saman av to eller fleire tidlegare klubbar.

England endre

Skottland endre

Andre land endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.