Urbanus er markert på primstaven den 25. mai. Merkedagen vart opphavleg feira til minne om pave Urban I, helgenpaven som levde på 200-talet. Mange stader, spesielt i Nordland, var Urbanus sådagen.

Primstavmerket for dagen var ei bispehuve eller ei greip.

Kjelder

endre