Uritalisk er eit tenkt urspråk som alle italiske språk skal stamma frå. Teorien om eit slikt urspråk er omstridd. Sjølv om ulike italiske språk har fleire påfallande likskapar, til dømes i verbalsystema, skil dei to eller tre hovudgruppene seg så mykje at dei truleg ikkje stammar frå språk som har vore gjensidig forståelege.

Kjelder endre