Uritalisk

Uritalisk er eit tenkt urspråk som alle italiske språk skal stamma frå. Teorien om eit slikt urspråk er omstridd. Sjølv om ulike italiske språk har fleire påfallande likskapar, til dømes i verbalsystema, skil dei to eller tre hovudgruppene seg så mykje at dei truleg ikkje stammar frå språk som har vore gjensidig forståelege.

KjelderEndra