Utanriksdepartement

Utanriksdepartement er ei nemning på eit departement eller regjeringskontor som steller med utanrikssaker. Slike saker gjeld tilhøve til andre statar eller (internasjonale)organisasjonar. Eit utanriksdepartement vart vanlegvis leia av ein utanriksminister, som sit i ei regjering.

Sjå òg

endre