Departement

Wikimedia-fleirtydingsside

Departement er ei nemning som kjem frå fransk språk. Omsett til norsk språk tyder ordet noko nær område eller avdeling. Nemninga vert i Noreg bruka på det nivået i statsadministrasjonen som er direkte lagt inn under ein statsråd eller minister. Døme er Utanriksdepartementet, Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet.

I Frankrike og i fleire andre land tyder departement (fransk département, spansk departamento) ei adminstrativ eining nokolunde tilsvarande eit norsk fylke (ein provins).


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.